Archiwum z: » Czerwiec, 2009 «

wtorek, Czerwiec 23rd, 2009 | Autor:

Chcieliśmy Wam przybliżyć serię nowych odpromienników w naszym sklepie. Poniżej znajdziecie rys historyczny ich powstania oraz informacje o zasadach działania.

Słowo o konstruktorze.

“Konstruktorem grupy odpromienników (…) jest lubelski radiesteta Zdzisław Klimkiewicz (1926 - 2003), jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Radiestetów, Bioenergoterapeutów i Homeopatów Ziemi Lubelskiej w Lublinie oraz członek Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w Bydgoszczy. Sztuką radiestezyjną zajmował się od ponad pół wieku, gdy mając 16 lat, pełniąc czynną służbę w konspiracji, poddany obowiązkowemu nauczaniu kursowemu w różnych dziedzinach wojskowych został “wyłowiony” jako bardzo zdolny do prac operatorskich w radiestezji. Zaliczył należne ćwiczenia aplikacyjne i zdał odpowiednie egzaminy.

Po zakończeniu II wojny światowej pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach: melioracyjnych, robót inżynieryjnych, transportu i maszyn drogowych oraz w lotnictwie. Okresowo pracował także jako nauczyciel zawodu prowadząc wykłady z budowy maszyn budowlanych i drogowych, jak również z technologii robót tymi maszynami. Wszędzie tam korzystał z nabytych wcześniej doświadczeń operatora radiestezyjnego. Wiadomości z dziedziny fizyki, geologii, meteorologii, rolnictwa, kolejnictwa i lotnictwa pochodziły nie tylko z wyniesionej nauki, kursów wojskowych w konspiracji, ale też z praktyki w pracy zawodowej oraz ciągłego dokształcania się i eksperymentowania. Największym osiągnięciem Zdzisława Klimkiewicza jest zakończona powodzeniem kilkunastoletnia praca nad opracowaniem i konstrukcją neutralizatora radiestezyjnego, uzyskanie nań ochrony patentowej, praw autorskich oraz atestu Państwowego Zakładu Higieny (jako urządzenie radiestezyjne do prac w ochronie środowiska i prac dla medycyny).

Podstawy teorii działania

W latach 70-tych wobec braku odpowiedniego i skutecznego neutralizatora koniecznym stało się opracowanie takiego urządzenia, które może z pewnej, określonej przestrzeni zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować szkodliwe promieniowanie pochodzące nie tylko od stref nad ciekami wód wgłębnych. W tym okresie dokonano przełomowych odkryć w zakresie fizyki cząstek elementarnych publikowanych przez takie ośrodki jak: CERN w Genewie, Frascati we Włoszech i Stanford w Kalifornii, skupiające w zespołach międzynarodowych uczonych wielu krajów. Jednym z takich osiągnięć stało się odkrycie cząstek nazwanych kwarkami, reprezentujących elementarne cząstki materii (także antykwarki reprezentujące antymaterię). Zdaniem wielu naukowców biorących udział w badaniach i eksperymentach (np. prof. Frank Close francuski naukowiec z CERN) tylko wykorzystanie teorii i właściwości takich cząsteczek jak kwarki stanowi jedyny możliwy sposób technicznego wyeliminowania poprzez zneutralizowanie, określonych promieniowań. Opierając się na wiadomościach o wynikach badań naukowych dotyczących cząstek elementarnych zostało rozważone zagadnienie wykorzystania promieniowania występującego w naturze do opracowania odpromiennika typu neutralizator, znoszącego szkodliwe promieniowanie jakie ma miejsce nad strefami cieków wód wgłębnych oraz promieniowań sztucznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na promieniowanie pochodzące od przewodów elektrycznych.

Historia powstania

Eksperymenty radiestezyjne zainspirowane informacjami o najnowszych osiągnięciach fizyki cząstek elementarnych rozpoczęły się już w połowie lat siedemdziesiątych. Uzyskiwane efekty szybko zmieniły eksperymenty w prace badawczo – konstrukcyjne. Sprawdzanie prawidłowości doboru odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych tak aby uzyskać założone parametry charakteryzujące odpromiennik skuteczny (zasada działania) trwało do początku lat osiemdziesiątych. Tak powstał pierwszy odpromiennik radiestezyjny, któremu po konsultacjach z naukowcami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadano nazwę RELEGATOR – od słowa “relegować” co znaczy: oddalić, usunąć, odrzucić, nie dopuścić itp. Odpromiennik wszedł w fazę testów, które ze względu na swoją różnorodność wykazały potrzebę skonstruowania odpromieników działających na tej samej zasadzie, lecz o różnych zakresach działania i kształtach neutralizowanej przestrzeni. W ten właśnie sposób powstała rodzina odpromienników RELEGATOR.

Budowa neutralizatora

Neutralizator ten składa się z dwóch podstawowych zespołów. Pierwszy z nich to radiator pierwotny, którego zadaniem jest wytworzenie promieniowania w spektrum kolorów od niebieskiego, poprzez indygo do fioletowego. Znajdziemy tu jeszcze niewielkie promieniowanie kolorem białym. Drugi zespół stanowi radiator wtórny. Radiator ten spełnia rolę propagatora i ma za zadanie rozprzestrzenić otrzymane z radiatora pierwotnego promieniowanie w całej zaprogramowanej do ochrony przestrzeni. Wytworzone i rozprzestrzenione promieniowanie neutralizatora na całej swojej drodze w zakresie działania łączy się trwale z promieniowaniem (S) szarej zieleni (chorobotwórcze) i całkowicie to promieniowanie neutralizuje. Sam nie wysyła szkodliwego promieniowania i nie naładowuje się. Pracuje w każdym miejscu i w każdym położeniu. Jedynie bardzo precyzyjne ustawienie neutralizatora na jądrze węzła diagonalnej siatki szwajcarskiej może spowodować zakłócenie w jego pracy polegające na zmniejszeniu zakresu działania.”

Seria tych odpromienników obejmuje:

Powyższe informacje zostały opracowane przez producenta odpromienników.